Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

02:51:52

Seko mums



Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118, 
(+371) 6 7099117 
e-pasts: mna@mna.gov.lv

Aktualitātes

22.07.2015
Būtisks maksātnespējas procesu, kuri pasludināti līdz 31.10.2010., skaita samazinājums

Lai nodrošinātu Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu normu izpildi, nodrošinot visu līdz šim uzsākto maksātnespējas procesu „pāreju” uz vienu regulējumu, Maksātnespējas administrācija ir veikusi aktīvas uzraudzības darbības. Minētā rezultātā 2015.gada 1.pusgadā būtiski samazinājies to maksātnespējas procesu skaits, kuri pasludināti gan pēc likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”, gan pēc 2007.gada Maksātnespējas likuma.

Lasīt
21.07.2015
Par administratīvo pārkāpumu lietvedību laika periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam

Kopš 2015.gada 1.janvāra Maksātnespējas administrācija piemēro sodus par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.36.pantā „Maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpšana” paredzēto administratīvo pārkāpumu.

Laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam ir uzsāktas 66 administratīvo pārkāpumu lietas, no tām 53 gadījumos administratīvo pārkāpumu lietas uzsāktas pret administratoru un 10 gadījumos administratīvo pārkāpumu lietas uzsāktas pret parādnieka pārstāvi un 3 gadījumos pret personām, kurām atņemts administratora sertifikāts.

Laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam 43 gadījumos ir sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols, savukārt 30 gadījumā ir pieņemts lēmums par administratīvā soda uzlikšanu ar kopējo naudas soda apmēru 11865 EUR (pēc lēmumu pārsūdzēšanas iestādē 11545 EUR).

Pie apstākļiem, ka administratīvi sodītās personas ir izmantojušas pārsūdzības iespējas no kopējās uzlikto naudas sodu summas nomaksāti ir 2520 euro.

Lasīt
17.07.2015
Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu segšanai 2015.gada 1.pusgadā iztērēti 722 749 euro

2015.gada 1.pusgadā Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 722 749 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktors Ervīns Ābele.

Lasīt

Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?

Arhīvs