Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

04:17:34