Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

14:00:10

Seko mums

 @maksatnespeja


Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv

Aicinām pieteikties kvalifikācijas pilnveides pasākumam "Parādnieka grāmatvedības vešana maksātnespējas procesa ietvaros" (19.09.2017.).

13.09.2017

Darba kārtība 

Maksa par kvalifikācijas pilnveides pasākuma apmeklējumu ir EUR 48 (EUR 12 par katru akadēmisko stundu atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumiem Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība").


Lai pieteiktos uz kvalifikācijas pilnveides pasākumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu (anketa atrodas Maksātnespējas administrācijas mājas lapā sadaļā "Administratori", apakšsadaļā "Veidlapas", "Pieteikuma anketa kvalifikācijas pilnveides pasākumam" – http://www.mna.gov.lv/lv/administratori/link_part_136/ ).


Saskaņā ar Ministru

kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 287 "Maksātnespējas

administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"  3. punktu maksu par Maksātnespējas

administrācijas sniegto maksas pakalpojumu iemaksā Tieslietu ministrijas

pamatbudžetā Maksātnespējas administrācijai Valsts kasē atvērtajā pamatbudžeta

kontā, pirms iesniegts iesniegums par pakalpojuma saņemšanu. Savukārt

atbilstoši minēto noteikumu 5. punktam Maksātnespējas administrācija

sniedz maksas pakalpojumu tikai pēc tam, kad maksa par pakalpojumu ir atzīta

par saņemtu valsts budžetā. Maksu atzīst par saņemtu valsts budžetā atbilstoši

normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veicami maksājumi valsts budžetā un tie

atzīstami par saņemtiem, kā arī ievērojot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu

izmantošanas prasības norēķinos ar valsts budžetu.

 

 

 

Rekvizīti maksas veikšanai par kvalifikācijas pilnveides pasākumu:

 

Maksātnespējas administrācija

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga,

LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV54TREL2190495013000

Kontaktpersona: Maksātnespējas administrācijas Juridiskā departamenta juriskonsulte Naira Anfimova, tālr.: 67099153, elektroniskā pasta adrese: pasakumi@mna.gov.lv.


Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16. 2 panta otro daļu kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 32 akadēmisko stundu apmērā.

Savukārt atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 46. punktam kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kurus administrators apmeklējis līdz dienai, kad stājās spēkā šā likuma noteikumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu, ir ņemami vērā, izlemjot jautājumu par kvalifikācijas eksāmena priekšnosacījumu izpildi.Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?