Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

14:00:44