Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

00:04:19

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv

Maksātnespējas administrācija publicē spēkā stājušos disciplinārlietu komisijas lēmumus

15.01.2018

2017. gada 6. janvārī stājās spēkā 2016. gada 22. decembra likums "Grozījumi Maksātnespējas likumā". Ar šo likumu pēc būtības tika mainīts maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) profesijas tiesiskais regulējums. Spēkā esošajā Maksātnespējas likuma redakcijā noteikts, ka administratoru amatā ieceļ un no tā atceļ Maksātnespējas administrācijas direktors, kā arī ir ieviesta administratoru disciplinārā atbildība. No 2017. gada 21. marta darbu uzsāka tieslietu ministra apstiprinātā disciplinārlietu komisija, kas atbilstoši Maksātnespējas likuma 31.4  panta pirmajai daļai izskata disciplinārlietas pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru un piemēro tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai un administratoram disciplinārsodu.

Ņemot vērā, ka Maksātnespējas administrācija atbilstoši Maksātnespējas likuma 31.4 panta piektajai daļai nodrošina un organizē disciplinārlietu komisijas darbu, Maksātnespēja administrācija saskaņā ar disciplinārlietu komisijas priekšsēdētāja lūgumu savā tīmekļa vietnē publicē anonimizētus spēkā stājušos disciplinārlietu komisijas lēmumus, lai īstenotu vienu no disciplinārsoda mērķiem – atturēt administratorus no to pārkāpumu pieļaušanas, kas bija par pamatu attiecīgās disciplinārlietas ierosināšanai.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 31.6 panta pirmās daļas 6. punktu disciplinārlietu komisija, izskatot disciplinārlietu, var pieņemt lēmumu nepiemērot disciplinārsodu un lēmumu nosūtīt Maksātnespējas administrācijai, lai tā izskaidro tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajai personai vai administratoram viņa rīcības nepareizību. Maksātnespējas administrācijas ieskatā tās sniegto rīcības nepareizības skaidrojumu publicēšanas mērķis ir atturēt administratorus no tādu pārkāpumu izdarīšanas, kas jau tika pieļauti attiecīgās disciplinārlietas ietvaros. Tas savukārt veicinātu, ka administratori savus amata pienākumus veic godprātīgi un profesionāli un vairotu sabiedrības uzticību administratoru profesijai.

Aptauja

Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

Noderīgi