Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:37:41

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

05.04.2017
MNA direktore Inese Šteina tikās ar LTRK pārstāvjiem

4.aprīlī  Maksātnespējas administrācijas (MNA) direktore Inese Šteina  tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvjiem – LTRK valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu, Juridiskās komitejas vadītāja vietnieku Māri Meļķisi un Politikas daļas ekspertu Jāni Atslenu. Tikšanās laikā tika pārrunāts LTRK  novērtējums situācijai maksātnespējas jomā, LTRK ierosinājumi situācijas maksātnespējas jomā uzlabošanai un turpmākais LTRK un MNA sadarbības modelis. LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš informēja, ka 2016.gada 9.martā LTRK apstiprināja Maksātnespējas sistēmas politikas pamatnostādnes, kur LTRK definēja galvenos  7 politikas pamatprincipus: izmaksas, ātrums, kreditoru interešu aizsardzība, sanācija, atbildība, profesionālisms un ētika.  MNA direktore I.Šteina tikšanās laikā uzsvēra LTRK un MNA sadarbības nozīmi, lai veicinātu izmaiņas, kas mērķētas uz augstu rezultātu maksātnespējas jomas attīstībā. LTRK pārstāvji pauda atbalstu ciešai sadarbībai ar MNA, norādot uz maksātnespējas jomām, kuras būtu pilnveidojamas. Tikšanās reizē tika panākta vienošanās par turpmāko sadarbības formātu.04.04.2017
Par rindas darbību

Saskaņā ar normatīvo regulējumu administratoru juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās personas maksātnespējas procesā ieceļ tiesa Maksātnespējas likumā un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Atbilstoši likumā dotajam deleģējumam Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai administratora amata kandidātu. Maksātnespējas administrācijas priekšlikumam ir ieteikuma raksturs.

Tā kā likumdevējs maksātnespējas procesa administratora izvēles un ieteikšanas tiesām kompetenci nodevis Maksātnespējas administrācijai un kārtības noteikšanu deleģējis Ministru kabinetam, administratora amata pretendents maksātnespējas procesam tiek izvēlēts no saraksta, kas tiek kārtots normatīvajos aktos paredzētajā nejaušā secībā. Nejaušas sarindošanas princips tiek piemērots arī attiecībā uz administrēšanai vakanto maksātnespējīgo subjektu saraksta kārtošanu.

Tādējādi Maksātnespējas administrācija nodrošina administratoru objektīvu un neitrālu ieteikšanu tiesām.


03.04.2017
Unai Zakrevskai ar Maksātnespējas administrācijas 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.1-11/18 ir izbeigta maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr. 00227 darbība.


03.04.2017
Laika periodā no 27.03.2017 – 31.03.2017 Maksātnespējas administrācija (Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departaments) ir:

• pieņēmusi 9 lēmumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 6529 apmērā;

• pieņēmusi 31 lēmumus par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 22920 apmērā;

• pieņēmusi 2 lēmumus par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 1138 apmērā;

• pieņēmusi 6 lēmumus par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 1114 apmērā:


29.03.2017
MNA direktore Inese Šteina tikās ar ĀIPL pārstāvjiem

28.martā  Maksātnespējas administrācijas (MNA) direktore Inese Šteina  tikās ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) pārstāvjiem - ĀIPL Izpilddirektori Martu Jaksonu, ĀIPL maksātnespējas darba grupas vadītāju Ilzi  Znotiņu un ĀIPL maksātnespējas darba grupas pārstāvi Helmutu Jauju. MNA direktore I.Šteina tikšanās laikā uzsvēra ciešas ĀIPL un MNA sadarbības nozīmi ārvalstu uzņēmumu interešu aizstāvībai valstī un drošas investīciju vides nodrošināšanai. ĀIPL pārstāvji norādīja, ka efektīvs un caurskatāms maksātnespējas process ir viens no faktoriem, kas nodrošina ekonomisko izaugsmi un stabilitāti. ĀIPL pārstāvji pauda atbalstu ciešai sadarbībai ar MNA, uzsverot uz jomām, kuras būtu pilnveidojamas maksātnespējas nozarē. Tikšanās reizē tika panākta vienošanās par turpmāko sadarbības formātu, kā arī abpusēju informācijas un datu apmaiņu.27.03.2017
Maksātnespējas administrācijas organizētās konferences materiāli

Aicinām Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē sadaļā “Publikācijas” iepazīties ar Maksātnespējas administrācijas organizētās starptautiskās konferences “Maksātnespējas procesu uzraudzības mehānismi un valdes locekļu atbildība maksātnespējas procesā” (Supervision of Insolvency Proceedings & Directors’ Liability in Insolvency) materiāliem.


27.03.2017
Laika periodā no 20.03.2017-24.03.2017 Maksātnespējas administrācija (Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departaments) ir:

• pieņēmusi 6 lēmumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 4460 apmērā;

• pieņēmusi 29 lēmumus par fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu par kopējo summu EUR 21340 apmērā;

• pieņēmusi 2 lēmumus par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu par kopējo summu EUR 467 apmērā;

• pieņēmusi 13 lēmumus par darbinieka prasījumu apmierināšanu par kopējo summu EUR 15057 apmērā:


24.03.2017
Informatīvie materiāli

Fiziskās personas maksātnespējas process

Kas ir fiziskās personas maksātnespējas process?

Kas nepieciešams, lai uzsāktu fiziskās personas maksātnespējas procesu?

Kur jāvēršas, lai pieteiktu fiziskās personas maksātnespēju un cik tas izmaksās?

Kas jānorāda pieteikumā?

Parādnieka pienākums iesniegt tiesā juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Kad parādniekam ir jāiesniedz tiesā juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums?

Kas jānorāda maksātnespējas procesa pieteikumā?

Cik tas maksā?


22.03.2017

2017.gada 20.martā Maksātnespējas administrācijas direktora amata pienākumus sāk pildīt Inese Šteina, kura iecelšanai amatā izvirzīta konkursa kārtībā.   Inesi Šteinu Ministru kabinets Maksātnespējas administrācijas direktora amatā apstiprināja 2017.gada 14.februārī.

Inesei Šteinai ir Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā, kā arī  ilggadēja pieredze vadošos amatos valsts pārvaldē, tai skaitā vairāk kā 8 gadu pieredze uzraudzības un kontroles jomā, vadot Eiropas Savienības (ES) fondu Revīzijas iestādi Finanšu ministrijā un ES fondu Sadarbības iestādi Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina: "Mans galvenais izaicinājums - veidot Maksātnespējas administrāciju par stipru augstas kompetences un atbildības iestādi, kas īstenotu valdības noteiktos mērķus maksātnespējas jomā. Īstenojot Maksātnespējas politikas pamatnostādnes, tiek sagaidīts aktīvs un saspringts darbs Saeimā, lai turpinātu strādāt pie Maksātnespējas likuma pilnveidošanas. Līdz ar grozījumu stāšanos spēkā Maksātnespējas likumā valdībai ir piešķirts deleģējums izstrādāt virkni jaunu Ministru kabineta noteikumu, tādēļ jaunu funkciju izpildes organizēšana tiks plānota vienkopus ar Ministru kabineta noteikumu grozījumu izstrādi un Maksātnespējas administrācijas iekšējās vadības un kontroles sistēmas pilnveidi".

 

* Foto - Tieslietu ministrija


21.03.2017
Inesei Volodinai ar Maksātnespējas administrācijas 2017.gada 3.marta lēmumu Nr.1-11/16 ir izbeigta maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr.00301 darbība.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?