Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:27:18

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

18.04.2017
Efektīva administratoru uzraudzība ir devusi rezultātu – samazinājies par administratoriem iesniegto sūdzību skaits

Lai arī pēdējo gadu laikā aktīvo maksātnespējas procesu skaits valstī nav būtiski mainījies (6500 – 7200 procesu robežās), administratoru darbību uzraugošajā Maksātnespējas administrācijā iesniegto sūdzību skaits par administratoru rīcību maksātnespējas procesos ir ievērojami samazinājies. Proti, 2015.gadā Maksātnespējas administrācijā saņemtas 319, 2016.gadā – 213, 2017.gada 1.ceturksnī - vien 42 sūdzības. Savukārt sūdzību izskatīšanas rezultātā atzīto pārkāpumu skaita īpatsvars divos gados ir būtiski palielinājies - attiecīgi 18% un 42%.

Lasīt vairāk
18.04.2017
Par darbinieku prasījumu apmierināšanu, juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozītu un maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu 2017.gada 1.ceturksnī

Lasīt vairāk
13.04.2017
Pieņemti trīs lēmumi par sertifikāta darbības izbeigšanu

Maksātnespējas administrācija 2017. gada 11. aprīlī pieņēma trīs lēmumus par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu.

Ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu Nr. 1-11/21 izbeigta administratora sertifikāta Nr. 00351 darbība Artai Snipei, ar lēmumu Nr. 1-11/22 izbeigta administratora sertifikāta Nr. 00357 darbība Elīnai Dupatei, savukārt ar lēmumu Nr. 1-11/23 izbeigta administratora sertifikāta Nr. 00434 darbība Mihailam Sudakovam.

Lasīt vairāk
12.04.2017
Kvalifikācijas pilnveides pasākums (19.04.2017.) "Tiesu prakse Maksātnespējas administrācijas uzraudzības lietās" (4 akadēmiskās stundas)

Aicinām maksātnespējas procesa administratorus un citus interesentus pieteikties uz Maksātnespējas administrācijas rīkoto kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Tiesu prakse Maksātnespējas administrācijas uzraudzības lietās" (4 akadēmiskās stundas), kas notiks 2017.gada 19.aprīlī, plkst.10.00, Bellevue Park Hotel Riga, konferenču zālē "Berlin", Slokas ielā 1, Rīgā

Lasīt vairāk
10.04.2017
Maksātnespējas administrācija 2017.gada 1.ceturksnī segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 434 896 euro apmērā

2017.gada 1.ceturksnī Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 434 896 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina

Lasīt vairāk
10.04.2017
MNA direktore Inese Šteina tikās ar Administratoru asociācijas pārstāvjiem

7.aprīlī  Maksātnespējas administrācijas (MNA) direktore Inese Šteina  tikās ar biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" (Administratoru asociācija) pārstāvjiem - Padomes priekšsēdētāju Jāni Kumsāru, Valdes locekļiem Ievu Broku, Andri Daugaviņu, Ilmāru Krūmu un Kasparu Novicānu. Tikšanās laikā MNA un Administratoru asociācija pārrunāja aktuālos jautājumus maksātnespējas jomā, MNA redzējumu situācijas maksātnespējas jomā uzlabošanai un Administratoru asociācijas un MNA sadarbības formātu. Administratoru asociācijas pārstāvji norādīja, ka būtu nepieciešams rīkot Administratoru asociācijas un MNA kopīgas diskusijas, lai veicinātu vienotu izpratni par tiesību normu interpretāciju un piemērošanu. MNA direktore I.Šteina tikšanās laikā informēja par plānotām izmaiņām maksātnespējas procesa administratoru darbības uzraudzības sistēmas īstenošanā. I.Šteina informēja par  MNA plānotajiem pasākumiem maksātnespējas procesa administratoru informēšanā, uzsverot nepieciešamību sniegt sabiedrībai vispusīgu informāciju par maksātnespējas procesa administratoru darbību un tās rezultātiem, lai nodrošinātu profesijas maksātnespējas procesa administratoru prestiža celšanu. 

Lasīt vairāk
07.04.2017
MNA direktore Inese Šteina tikās ar LDDK pārstāvi

6.aprīlī  Maksātnespējas administrācijas (MNA) direktore Inese Šteina  tikās ar Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) pārstāvi - Tautsaimniecības eksperti Inesi Olafsoni. Tikšanās laikā MNA un LDDK pārrunāja LDDK aktuālos jautājumus situācijas maksātnespējas jomas uzlabošanai, LDDK un MNA sadarbības formātu, kā arī MNA redzējumu par turpmāko MNA darbību. LDDK Tautsaimniecības eksperte Inese Olafsone norādīja, ka būtu nepieciešama sabiedrības iesaiste lielāko tiesiskās aizsardzības procesu un juridisko personu maksātnespējas procesu uzraudzībā. MNA direktore I.Šteina tikšanās laikā uzsvēra, ka nepieciešama aktīvākā sadarbība ar uzņēmējdarbības organizācijām, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi. Tikšanās reizē tika panākta vienošanās par turpmākās sadarbības formātu, kā arī LDDK iesaisti maksātnespējas jomas uzlabošanā.

Lasīt vairāk
05.04.2017
MNA direktore Inese Šteina tikās ar LTRK pārstāvjiem

4.aprīlī  Maksātnespējas administrācijas (MNA) direktore Inese Šteina  tikās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) pārstāvjiem – LTRK valdes priekšsēdētāju Jāni Endziņu, Juridiskās komitejas vadītāja vietnieku Māri Meļķisi un Politikas daļas ekspertu Jāni Atslenu. Tikšanās laikā tika pārrunāts LTRK  novērtējums situācijai maksātnespējas jomā, LTRK ierosinājumi situācijas maksātnespējas jomā uzlabošanai un turpmākais LTRK un MNA sadarbības modelis. LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš informēja, ka 2016.gada 9.martā LTRK apstiprināja Maksātnespējas sistēmas politikas pamatnostādnes, kur LTRK definēja galvenos  7 politikas pamatprincipus: izmaksas, ātrums, kreditoru interešu aizsardzība, sanācija, atbildība, profesionālisms un ētika.  MNA direktore I.Šteina tikšanās laikā uzsvēra LTRK un MNA sadarbības nozīmi, lai veicinātu izmaiņas, kas mērķētas uz augstu rezultātu maksātnespējas jomas attīstībā. LTRK pārstāvji pauda atbalstu ciešai sadarbībai ar MNA, norādot uz maksātnespējas jomām, kuras būtu pilnveidojamas. Tikšanās reizē tika panākta vienošanās par turpmāko sadarbības formātu.

04.04.2017
Par rindas darbību

Saskaņā ar normatīvo regulējumu administratoru juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās personas maksātnespējas procesā ieceļ tiesa Maksātnespējas likumā un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Atbilstoši likumā dotajam deleģējumam Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai administratora amata kandidātu. Maksātnespējas administrācijas priekšlikumam ir ieteikuma raksturs.

Tā kā likumdevējs maksātnespējas procesa administratora izvēles un ieteikšanas tiesām kompetenci nodevis Maksātnespējas administrācijai un kārtības noteikšanu deleģējis Ministru kabinetam, administratora amata pretendents maksātnespējas procesam tiek izvēlēts no saraksta, kas tiek kārtots normatīvajos aktos paredzētajā nejaušā secībā. Nejaušas sarindošanas princips tiek piemērots arī attiecībā uz administrēšanai vakanto maksātnespējīgo subjektu saraksta kārtošanu.

Tādējādi Maksātnespējas administrācija nodrošina administratoru objektīvu un neitrālu ieteikšanu tiesām.

Lasīt vairāk
03.04.2017
Unai Zakrevskai ar Maksātnespējas administrācijas 2017.gada 30.marta lēmumu Nr.1-11/18 ir izbeigta maksātnespējas procesa administratora sertifikāta Nr. 00227 darbība.

Lasīt vairāk

Aptauja

Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

Noderīgi