Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:30:26

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

25.01.2016
Par 28.01.2016. plānoto kvalifikācijas pilnveides pasākumu “Aktuālā tiesu prakse maksātnespējas lietās”

Maksātnespējas administrācija informē, ka diemžēl neparedzētu apstākļu dēļ 2016.gada 28.janvārī plānotais kvalifikācijas pilnveides pasākums “Aktuālā tiesu prakse maksātnespējas lietās” NENOTIKS.

Minētais pasākums tiks pārcelts uz vēlāku laiku (iespējams, š.g. aprīli), aktuālai informācijai par konkrētu datumu aicinām sekot līdzi Maksātnespējas administrācijas mājas lapā.

Tām personām, kuras pieteikušās minētajam pasākumam un ir veikušas samaksu, lūgums atsūtīt Maksātnespējas administrācijai iesniegumu, kurā lūgts atmaksāt par kvalifikācijas pilnveidi samaksāto summu, norādot norēķinu kontu, uz kuru atmaksājama minētā summa.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.


20.01.2016
Par Administratoru uzraudzības departamenta darba rezultātiem laika periodā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim


15.01.2016
Par valsts amatpersonu sarakstu

Maksātnespējas administrācijas direktors ir iesniedzis valsts amatpersonu sarakstu Valsts ieņēmumu dienestam


14.01.2016
Par Administratoru uzraudzības departamenta darba rezultātiem laika periodā no 2015.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 31.decembrim


11.01.2016
Maksātnespējas administrācija 2015.gadā segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 1 159 057 euro apmērā

Maksātnespējas administrācija 2015.gadā segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 1 159 057 euro apmērā

2015.gadā Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 1 159 057 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece Baiba Banga

2015.gadā Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājusi naudas līdzekļus 1 159 057 euro apmērā 108 maksātnespējīgo uzņēmumu 1 432 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidējā viena darbinieka prasījumu segšanai piešķirtā summa 2015.gadā bija 808 euro.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem 2015.gadā izmaksātas:

• MSIA „Kurzemes finieris” 106 darbinieku prasījumu apmierināšanai 143 291 euro apmērā;

• MSIA „LRD Ražotne” 68 darbinieku prasījumu apmierināšanai 86 891 euro apmērā;

• MSIA „AGK-Fabrika” 48 darbinieku prasījumu apmierināšanai 79 418 euro apmērā;

• MAS „Balvu maiznieks” 72 darbinieku prasījumu apmierināšanai 69 695 euro apmērā;

• MSIA „IMK Ražotne” 46 darbinieku prasījumu apmierināšanai 59 773 euro apmērā;

• MSIA „Zelta vārpa 7” 61 darbinieku prasījumu apmierināšanai 59 148 euro apmērā;

• MSIA „Tin fish” 102 darbinieku prasījumu apmierināšanai 57 845 euro apmērā;

• MSIA „Jelgawood” 37 darbinieku prasījumu apmierināšanai 42 659 euro apmērā;

• MSIA „Sushi shop” 46 darbinieku prasījumu apmierināšanai 38 635 euro apmērā;

• MSIA „Serho 777” 55 darbinieku prasījumu apmierināšanai 34 815 euro apmērā;

• MSIA „Okos” 60 darbinieku prasījumu apmierināšanai 33 385 euro apmērā;

• MSIA „Troll Sigulda” 61 darbinieka prasījumu apmierināšanai 26 900 euro apmērā.

2015.gadā Maksātnespējas administrācija darbinieku prasījumu garantijas fondā ir atguvusi 1 440 552 euro (t.sk. 1 248 614 euro no MAS Liepājas metalurgs). 2014.gadā Maksātnespējas administrācija atguva 160 772 euro.


29.12.2015
Par maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu izvēli un ieteikšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1001 „Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu” (turpmāk – Noteikumi) 4.1 punktu katra kalendāra gada pirmajā darbdienā pretendentu saraksts tiek mainīts, sarindojot administratora amata pretendentus nejaušā secībā.

Maksātnespējas administrācija informē, ka iepriekš minētās tiesību normas izpildes nodrošināšanai, laika posmā no 2015.gada 29.decembra plkst.12.00 līdz 2016.gada 4.janvāra plkst.12.00 saņemtās ziņas par administrēšanai vakanto subjektu to aktuālajā sarakstā tiks ievadītas līdz 2016.gada 4.janvāra plkst.14.00, pēc pretendentu saraksta mainīšanas Noteikumos noteiktajā kārtībā.


28.12.2015
Maksātnespējas administrācijas organizēto kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns 2016.gada pirmajam pusgadam


21.12.2015
Informācijai!

Maksātnespējas administrācijas darba laiks decembra svētku nedēļās:

2015.gada 21.decembrī no plkst.8.30-18.00.

2015.gada 22.decembrī no plkst.8.30-17.00.

2015.gada 23.decembrī no plkst.8.30-15.00.

2015.gada 24.decembrī   BRĪVS

2015.gada 25.decembrī   BRĪVS

2015.gada 26.decembrī   BRĪVS

2015.gada 27.decembrī   BRĪVS

2015.gada 28.decembrī no plkst.8.30-18.00.

2015.gada 29.decembrī no plkst.8.30-17.00.

2015.gada 30.decembrī no plkst.8.30-15.00.

2015.gada 31.decembrī   BRĪVS

2016.gada 1.janvārī   BRĪVS

2016.gada 2.janvārī   BRĪVS

2016.gada 3.janvārī   BRĪVS


10.12.2015
Par administratīvo pārkāpumu lietvedību

Izskatot lietas par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.36 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu izdarīšanu, laika posmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.novembrim Maksātnespējas administrācijā ir uzsāktas 110 administratīvo pārkāpumu lietas, no tām 76 gadījumos administratīvo pārkāpumu lietas uzsāktas pret administratoru, 20 gadījumos administratīvo pārkāpumu lietas uzsāktas pret parādnieka pārstāvi un 14 gadījumos pret personām, kurām atņemts administratora sertifikāts.

Norādītajā laika posmā 61 gadījumā ir sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols, savukārt 48 gadījumos ir pieņemts lēmums par administratīvā soda uzlikšanu ar kopējo naudas soda apmēru 18290 EUR (pēc lēmumu pārsūdzēšanas iestādē un tiesā).

Ievērojot to, ka pie administratīvās atbildības sauktās personas ir izmantojušas pārsūdzības iespējas, no kopējās uzlikto naudas sodu summas nomaksāti 9170 EUR.


03.12.2015
Informācijai

Maksātnespējas administrācija ir nosūtījusi maksātnespējas procesa administratoriem savstarpējās salīdzināšanas aktus. Liels paldies aktīvākajiem administratoriem, kas jau parakstījuši tos no savas puses un atsūtījuši atpakaļ! Aicinām arī pārējos administratorus parakstīt aktus un atsūtīt tos atpakaļ Maksātnespējas administrācijai vai informēt Maksātnespējas administrāciju par nesakritībām.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?