Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:29:45

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

22.01.2015
Par sertifikāta darbības izbeigšanu

2015.gada 21.janvārī Maksātnespējas administrācija nosūtījusi biedrībai „Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” ierosinājumu par maksātnespējas procesa administratora Ervīna Poļa sertifikāta darbības izbeigšanu.


15.01.2015
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām 2014.gada 4.ceturksnī

Laika periodā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 31.decembrim Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 61 sūdzību.

Izskatot sūdzības un veicot uzraudzību par administratoru darbību maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos, Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi 64 lēmumus.


14.01.2015
Maksātnespējas administrācijas administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns 2015.gada pirmajam pusgadam

Maksātnespējas administrācija ir izstrādājusi administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumu plānu 2015.gada pirmajam pusgadam.


14.01.2015
Par administratora atcelšanu

2015.gada 14.janvārī Maksātnespējas administrācija nosūtījusi Liepājas tiesai pieteikumu par Jurija Višņakova atcelšanu fiziskās personas maksātnespējas procesa administrēšanas saistībā ar Maksātnespējas administrācijas uzliktā tiesiskā pienākuma neizpildi.


10.01.2015
Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu segšanai 2014.gadā iztērēti 2 663 441 euro

2014.gadā Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 2 663 441 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece Baiba Banga.


30.12.2014
Par maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu izvēli un ieteikšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumu Nr.1001 „Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu” (turpmāk – Noteikumi) 4.1 punktu katra kalendāra gada pirmajā darbdienā pretendentu saraksts tiek mainīts, sarindojot administratora amata pretendentus nejaušā secībā. Maksātnespējas administrācija informē, ka iepriekš minētās tiesību normas izpildes nodrošināšanai, laika posmā no 2014.gada 29.decembra plkst.12.00 līdz 2015.gada 5.janvāra plkst.12.00 saņemtās ziņas par administrēšanai vakanto subjektu to aktuālajā sarakstā tiks ievadītas līdz 2015.gada 5.janvāra plkst.14.00, pēc pretendentu saraksta mainīšanas Noteikumos noteiktajā kārtībā.


15.12.2014
Par administratora atcelšanu

2014.gada 15.decembrī Maksātnespējas administrācija nosūtījusi Rīgas rajona tiesai pieteikumu par maksātnespējas procesa administratores Lindas Zvaigznekalnes atcelšanu fiziskās personas maksātnespējas procesa saistībā ar Maksātnespējas administrācijas uzliktā tiesiskā pienākuma neizpildi.


09.12.2014
Par administratora atcelšanu

2014.gada 9.decembrī Maksātnespējas administrācija nosūtījusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai pieteikumu par maksātnespējas procesa administratores Lindas Zvaigznekalnes atcelšanu no maksātnespējīgās SIA „TIPOGRĀFIJA CITRONS” maksātnespējas procesa saistībā ar Maksātnespējas administrācijas uzliktā tiesiskā pienākuma neizpildi.


04.12.2014
Par sertifikāta darbības izbeigšanu

2014.gada 4.decembrī Maksātnespējas administrācija nosūtījusi biedrībai „Latvijas sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” ierosinājumu par maksātnespējas procesa administratora Alfa Buķeļa sertifikāta darbības izbeigšanu.


04.12.2014
Par administratora atcelšanu

Maksātnespējas administrācija nosūtījusi Latgales apgabaltiesai pieteikumu par maksātnespējas procesa administratora Rolanda Rotta atcelšanu no maksātnespējīgās SIA „AVIR LTD” maksātnespējas procesa administrēšanas saistībā ar normatīvo aktu pārkāpumiem (Maksātnespējas administrācijas uzliktā tiesiskā pienākuma neizpilde).


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?