Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:31:22

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

23.11.2017
Par normatīvo aktu izmantošanu 2017. gada 29. novembra maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas eksāmena praktiskajā daļā

Saskaņā ar 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" 45. punktu un 87. punktu, administratora kvalifikācijas eksāmena praktiskajā daļā administratoram ir tiesības izmantot līdzpaņemtos normatīvos aktus (papīra formā), ja tiem nav pievienoti komentāri. Maksātnespējas administrācija vērš uzmanību, ka līdzpaņemtajos normatīvos aktos nedrīkst būt ar roku vai drukāta veidā veiktas piezīmes (izņemot teksta izcēlumus). Vienlaikus Maksātnespējas administrācija informē, ka eksāmena norises vietā eksāmena praktiskajai daļai nepieciešamie normatīvie akti netiks nodrošināti.


22.11.2017
Izbeigta sertifikāta darbība

Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 21.novembra lēmumu Nr.1-11/182 izbeigta sertifikāta Nr. 00003 darbība Ainai Bērziņai, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 17. panta pirmās daļas 3. punktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 5. janvārim), proti, administrators iesniedzis iesniegumu par sertifikāta darbības izbeigšanu.


21.11.2017
Izbeigta sertifikāta darbība

Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 17. novembra lēmumu Nr.1-11/181 izbeigta sertifikāta Nr. 00561 darbība Jānim Maršānam. Sertifikāta darbības izbeigšanas pamats - normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Maksātnespējas administrācijā netika iesniegts iesniegums par pieteikšanos administratora kvalifikācijas eksāmena kārtošanai 2017. gada 29. novembrī


17.11.2017
Stājas spēkā Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 670 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu""

  2017.gada 17.novembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr. 670 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"”. 

  Ar noteikumu stāšanos spēkā izslēgta iespēja administratoram atteikties no maksātnespējas procesa, izmantojot rindas tehniskā risinājuma piedāvāto iespēju "atteikties" no konkrēta procesa, administratora amata pretendentu saraksts tiks sajaukts reizi ceturksnī, kā arī administrēšanai vakantos subjektus turpmāk kārtos alfabēta secībā.


17.11.2017
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta svinīga sanāksme

  Šodien Maksātnespējas administrācijā notika Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīta svinīga sanāksme, kuras laikā tika pasniegti atzinības raksti.17.11.2017
Maksātnespējas administrācijas darba laiks svētku dienās

Maksātnespējas administrācijas darba laiks svētku dienās: 

2017.gada 17.novembrī no plkst. 8:30 - 15:00; 

2017.gada 18., 19., 20.novembrī - brīvdienas.


16.11.2017
Izbeigta vairāku sertifikātu darbība

Maksātnespējas administrācija informē, ka 2017. gada 15. novembrī pieņemts lēmums Nr. 1-11/180 par sertifikāta Nr. 00402 darbības izbeigšanu Mārim Čerpinskim, lēmums Nr. 1-11/179 par sertifikāta Nr. 00397 darbības izbeigšanu Ausmai Šnepei – Stojanei, lēmums Nr. 1-11/178 par sertifikāta Nr. 00557 darbības izbeigšanu Elīnai Everei un lēmums Nr. 1-11/177 par sertifikāta Nr. 00412 darbības izbeigšanu Ievai Simanovičai. Sertifikātu izbeigšanas pamats - normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Maksātnespējas administrācijā netika iesniegts iesniegums par pieteikšanos administratora kvalifikācijas eksāmena kārtošanai 2017. gada 29. novembrī.


14.11.2017
Būtiska informācija par 2017. gada 29.novembra kvalifikācijas eksāmenu


14.11.2017
Administratoriem tiks liegta iespēja atteikties no maksātnespējas procesiem pirms administratora ieteikšanas tiesai

  Otrdien, 14. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas un Maksātnespējas administrācijas (MNA) izstrādātos grozījumus administratoru ieteikšanas kārtībā, lai samazinātu riskus manipulācijai ar administratora amata pretendentu sarakstu.


08.11.2017
Izbeigta vairāku sertifikātu darbība

Maksātnespējas administrācija informē, ka ar 2017. gada 3. novembra lēmumu Nr.1-11/151 izbeigta sertifikāta Nr. 00572 darbība Lindai Peinbergai, ar 2017. gada 6. novembra lēmumu Nr.1-11/169 izbeigta sertifikāta Nr. 00543 darbība Oskaram Leonam, , ar 2017. gada 7. novembra lēmumu Nr. 1-11/173 izbeigta sertifikāta Nr. 00548 darbība Kārlim Bružukam, savukārt ar 2017.gada 8.novembra lēmumu Nr.1-11/174 izbeigta sertifikāta Nr.00112 darbība Mirgai Priedītei, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 17. panta pirmās daļas 3. punktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 5. janvārim), proti, administrators iesniedzis iesniegumu par sertifikāta darbības izbeigšanu.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?