Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:34:30

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

26.09.2014
Par administratora atcelšanu

Maksātnespējas administrācija nosūtījusi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai pieteikumu par maksātnespējas procesa administratora Jurija Višņakova atcelšanu no fiziskās personas maksātnespējas procesa administrēšanas saistībā ar maksātnespējas procesu reglamentējošo normatīvo aktu prasību neievērošanu. Tāpat Maksātnespējas administrācija nosūtījusi Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesai pieteikumu par maksātnespējas procesa administratora Gata Upenieka atcelšanu no maksātnespējīgās SIA „DELFĪNS PARTNERI” procesa administrēšanas saistībā ar noteiktiem ierobežojumiem.


23.09.2014
Par administratora atcelšanu

Maksātnespējas administrācija nosūtījusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai pieteikumu par maksātnespējas procesa administratora Rolanda Rotta atcelšanu no maksātnespējīgās SIA „CP WORLD” maksātnespējas procesa administrēšanas saistībā ar normatīvo aktu pārkāpumiem (Maksātnespējas administrācijas uzliktā tiesiskā pienākuma neizpilde). Tāpat Siguldas tiesai nosūtīts pieteikums par maksātnespējas procesa administratora Andra Bērziņa atcelšanu no zemnieku saimniecības „Zemzari” maksātnespējas procesa administrēšanas saistībā ar normatīvo aktu pārkāpumiem.


26.08.2014
Par administratora atcelšanu

Maksātnespējas administrācija nosūtījusi Jēkabpils rajona tiesai pieteikumu par maksātnespējas procesa administratora Ervīna Poļa atcelšanu no fiziskās personas maksātnespējas procesa administrēšanas saistībā ar ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu un maksātnespējas procesu reglamentējošo normatīvo aktu prasību neievērošanu.


12.08.2014
Uzturlīdzekļu saņēmējs kā kreditors fiziskās personas maksātnespējas procesā

2014.gada 12.augusta žurnālā JURISTA VĀRDS Nr.31 (833) publicēts Maksātnespējas administrācijas Juridiskā departamenta direktora vietnieka Mika Čevera raksts „Uzturlīdzekļu saņēmējs kā kreditors fiziskās personas maksātnespējas procesā”. Aicinām ar to iepazīties!


07.08.2014
Par administratora atcelšanu

Maksātnespējas administrācija nosūtījusi Rīgas apgabaltiesai pieteikumu par maksātnespējas procesa administratora Daiņa Dunkura atcelšanu no juridiskās personas maksātnespējas procesa administrēšanas saistībā ar sertifikāta darbības izbeigšanu.


23.07.2014
Par administratoru atcelšanu

Maksātnespējas administrācija nosūtījusi attiecīgajām tiesām 24 pieteikumus par maksātnespējas procesa administratora Nila Namsona atcelšanu no maksātnespējas procesu administrēšanas saistībā ar sertifikāta darbības izbeigšanu. Tāpat uz tiesām nosūtīti 8 pieteikumi par maksātnespējas procesa administratores Evijas Pacēvičas atcelšanu no maksātnespējas procesa administrēšanas saistībā ar sertifikāta darbības izbeigšanu.


21.07.2014
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām 2014.gada 2.ceturksnī

Laika periodā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 30.jūnijam Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 90 sūdzības.

Izskatot sūdzības un veicot uzraudzību par administratoru darbību maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos, Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi 73 lēmumus.

Sūdzību izskatīšanas rezultātā, kā arī veicot administratoru darbības uzraudzību, 28 gadījumos konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi un 12 gadījumos administratoram uzlikts tiesiskais pienākums (t.sk. 1 gadījumos, pamatojoties uz to, ka administrators nesniedz paskaidrojumus pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma).


15.07.2014
Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu segšanai 2014.gada 1.pusgadā iztērēti 1 558 211 euro

2014.gada 1.pusgadā Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 1 558 211 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece Digna Brence.


03.07.2014
Maksātnespējas administrācijas administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns 2014.gada otrajam pusgadam

Maksātnespējas administrācija ir izstrādājusi administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumu plānu 2014.gada otrajam pusgadam.


30.06.2014
Par Maksātnespējas administrācijas 2013.gada publisko pārskatu

Informējam, ka Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē www.mna.gov.lv ir pieejams Maksātnespējas administrācijas 2013.gada publiskais pārskats.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?