Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:32:59

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

14.04.2014
Par administratora atcelšanu

2014.gada 14.aprīlī Maksātnespējas administrācija nosūtījusi attiecīgajām tiesām pieteikumus par maksātnespējas procesa administratora Viktora Gedolas atcelšanu no amata pienākumu pildīšanas maksātnespējīgās SIA „AWL” maksātnespējas procesā, kā arī deviņu fizisko personu maksātnespējas procesos.


11.04.2014
Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu segšanai 2014.gada 1.ceturksnī iztērēti 1 020 387 euro

2014.gada 1.ceturksnī Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 1 020 387 euro apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece Digna Brence.


09.04.2014
Par sertifikāta darbības izbeigšanu

2014.gada 9.aprīlī Maksātnespējas administrācija nosūtījusi biedrībai „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” ierosinājumu par maksātnespējas procesa administratoru Rolanda Rotta, Mihaila Silina un Gata Krasovska sertifikāta darbības izbeigšanu.


04.04.2014
MNA trīs mēnešos iesniegusi tiesā 69 pieteikumus par administratoru atcelšanu

Maksātnespējas administrācija (MNA), veicot maksātnespējas procesu uzraudzību, 2014.gada 1.ceturksnī ir iesniegusi tiesās 69 pieteikumus par sertificētu maksātnespējas procesa administratoru atcelšanu no pienākumu pildīšanas.


03.04.2014
Tiks pilnveidota informācijas sniegšana saistībā ar administratoru izdarītajiem pārkāpumiem

Maksātnespējas administrācija (MNA), kā valsts iestāde, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā un likumā noteiktajā kārtībā īsteno valsts un sabiedrības interešu aizsardzību maksātnespējas procesa jautājumos, ir neizpratnē par biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (AA) jaunā valdes priekšsēdētāja Olava Cera publiski paustajiem paziņojumiem.


31.01.2014
Par izmaiņām administratoru izvēlē un ieteikšanā tiesām

2014.gada 31.janvārī stājas spēkā pagājušā gada 17.decembrī Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 „Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu”.


31.01.2014
Šodien pabeigs maksātnespējīgās AS ”Liepājas Metalurgs” darbinieku prasījumu par atlaišanas pabalstu izmaksu

Maksātnespējas administrācija (MNA) pirmos darbinieku prasījumus par atlaišanas pabalstu izmaksāja jau 29.janvārī un šodien atlaišanas pabalstu izmaksa tiks pabeigta visiem maksātnespējīgās AS „Liepājas Metalurgs” darbiniekiem, kuriem atlaišanas pabalsts pienākas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Kopumā no darbinieku prasījumu garantiju fonda tiks izmaksāti 534 084 eiro 1540 darbinieku prasījumiem par atlaišanas pabalstu.


30.01.2014
Maksātnespējas administrācijas administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns 2014.gada pirmajam pusgadam


20.01.2014
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām 2013.gada 4.ceturksnī

Laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.decembrim Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 59 sūdzības.

Izskatot sūdzības un veicot uzraudzību par administratoru darbību maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos, Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi 78 lēmumus.

Sūdzību izskatīšanas rezultātā, kā arī veicot administratoru darbības uzraudzību, 31 gadījumā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi un 21 gadījumā administratoram uzlikts tiesiskais pienākums (t.sk. 1 gadījumā, pamatojoties uz to, ka administrators nesniedz paskaidrojumus pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma).


14.01.2014
Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu segšanai 2013.gadā iztērēti 737 608 lati

2013.gadā Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 737 608 latu apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece Digna Brence.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?