Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:26:45

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

29.07.2013
Par sadarbību ar Latvijas Nacionālo arhīvu

Pamatojoties uz Latvijas Nacionālā arhīva sniegto informāciju, Maksātnespējas administrācija informē maksātnespējas procesa administratorus, ka turpmāk par aktuāliem un neskaidriem jautājumiem par dokumentu nodošanu un informācijas apmaiņu ar Latvijas Nacionālo arhīvu maksātnespējas procesa administratori var vērsties pie Latvijas Nacionālā arhīva Uzraudzības nodaļas galvenās arhīvistes Sandras Balabanovas, tālr.67461938, elektroniskā pasta adrese: sandra.balabanova@arhivi.gov.lv.


25.07.2013
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām 2013.gada 1.pusgadā

Laika periodā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 149 sūdzības.

Izskatot sūdzības un veicot uzraudzību par administratoru darbību maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos, Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi 163 lēmumus.


18.07.2013
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām 2013.gada 2.ceturksnī

Laika periodā no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 30.jūnijam Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 70 sūdzības.

Izskatot sūdzības un veicot uzraudzību par administratoru darbību maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos, Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi 93 lēmumus.


11.07.2013
Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu segšanai 2013.gada 1.pusgadā iztērēti 401 900 lati

2013.gada 1.pusgadā Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 401 900 latu apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece Digna Brence.

2013.gada pirmajos sešos mēnešos Maksātnespējas administrācija no darbinieku prasījumu garantiju fonda ir izmaksājusi naudas līdzekļus Ls 401 900 apmērā 73 maksātnespējīgo uzņēmumu 653 darbinieku prasījumu apmierināšanai. Vidēji izmaksātā summa vienam darbiniekam 2013.gada 1.pusgadā bija Ls 615.


20.06.2013
Par Maksātnespējas administrācijas 2012.gada publisko pārskatu

Informējam, ka Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē www.mna.gov.lv ir pieejams valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" 2012.gada publiskais pārskats.

 


29.05.2013
Izglītojošs bezmaksas seminārs Madonā

Maksātnespējas administrācija noslēdz pavasara izglītojošo semināru ciklu par fiziskās personas maksātnespējas procesu un darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā

Ar semināru 30.maijā Madonā tiek noslēgts pavasara semināru cikls, kuru mērķis bija informēt iedzīvotājus un citus interesentus par fiziskās personas maksātnespējas procesu un darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā.


22.05.2013
Maksātnespējas administrācijas Maksātnespējas likuma piemērošanas prakses apkopojums, izskatot sūdzības par administratoru rīcību

Maksātnespējas administrācija ir izdevusi Maksātnespējas administrācijas Maksātnespējas likuma piemērošanas prakses apkopojumu, izskatot sūdzības par administratoru rīcību, sākot no 2008.gada līdz 2012.gada 1.decembrim. Apkopojumā apkopotas Maksātnespējas administrācijas lēmumos būtiskākās paustās atziņas un izdarītie secinājumi gan par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar spēkā esošo Maksātnespējas likumu, gan par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar Maksātnespējas likumu, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim.

Apkopojumā ir apkopota Maksātnespējas administrācijas Maksātnespējas likumu piemērošanas prakse lēmumos, kas ir spēkā esoši, proti, kuri nav tikuši pārsūdzēti tiesā vai to pārsūdzēšanas gadījumā tiesa sūdzību par lēmumu noraidījusi.


21.05.2013
Izglītojoši bezmaksas semināri Valmierā un Mazsalacā

Maksātnespējas administrācija sadarbībā ar ieinteresētajām pašvaldībām turpina izglītojošo semināru ciklu par fiziskās personas maksātnespējas procesu un darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā.

22.maijā Valmierā un 23.maijā Mazsalacā sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību tiek organizēts seminārs, kura mērķis ir informēt iedzīvotājus un citus interesentus par fiziskās personas maksātnespējas procesu un darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā.


17.05.2013
Par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem

Pagājušā gada nogalē Uzņēmumu reģistrs ieviesa 2 elektroniskos pakalpojumus, kas pieejami portālā www.latvija.lv. E-pakalpojumā „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” tiek piedāvāta iespēja veidot pieteikumu dažādu ierakstu izdarīšanai reģistros, tajā skaitā arī maksātnespējas reģistrā (pieteikums par kreditoru sapulci, pieteikums par izsoli, pieteikums par pārrobežu maksātnespējas procesu).  Lai parakstītu pieteikumu portālā www.latvija.lv ir jāizmanto drošs e-paraksts viedkartē (eme) vai elektroniskajā identifikācijas kartē (eID).

E-pakalpojumā „Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem” tiek piedāvāta iespēja pieprasīt un saņemt dažādas izziņas no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem. Pakalpojums paredzēts tikai maksas izziņu saņemšanai. Šī e-pakalpojuma lietošanai e-paraksts nav nepieciešams.

Vairāk informācijas par Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumiem vietnē http://www.ur.gov.lv/?a=1181&v=lv un pa tālruņiem 67031818, 67031719.

 


13.05.2013
Maksātnespējas administrācija sadarbībā ar ieinteresētajām pašvaldībām turpina izglītojošo semināru ciklu par fiziskās personas maksātnespējas procesu un darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā

15.maijā Valkā un 16.maijā Alūksnē, sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību tiek organizēts seminārs, kura mērķis ir informēt iedzīvotājus un citus interesentus par fiziskās personas maksātnespējas procesu un darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?