Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:30:37

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

04.04.2014
MNA trīs mēnešos iesniegusi tiesā 69 pieteikumus par administratoru atcelšanu

Maksātnespējas administrācija (MNA), veicot maksātnespējas procesu uzraudzību, 2014.gada 1.ceturksnī ir iesniegusi tiesās 69 pieteikumus par sertificētu maksātnespējas procesa administratoru atcelšanu no pienākumu pildīšanas.

Lasīt vairāk
03.04.2014
Tiks pilnveidota informācijas sniegšana saistībā ar administratoru izdarītajiem pārkāpumiem

Maksātnespējas administrācija (MNA), kā valsts iestāde, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā un likumā noteiktajā kārtībā īsteno valsts un sabiedrības interešu aizsardzību maksātnespējas procesa jautājumos, ir neizpratnē par biedrības „Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija” (AA) jaunā valdes priekšsēdētāja Olava Cera publiski paustajiem paziņojumiem.

Lasīt vairāk
31.01.2014
Par izmaiņām administratoru izvēlē un ieteikšanā tiesām

2014.gada 31.janvārī stājas spēkā pagājušā gada 17.decembrī Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 „Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu”.

Lasīt vairāk
31.01.2014
Šodien pabeigs maksātnespējīgās AS ”Liepājas Metalurgs” darbinieku prasījumu par atlaišanas pabalstu izmaksu

Maksātnespējas administrācija (MNA) pirmos darbinieku prasījumus par atlaišanas pabalstu izmaksāja jau 29.janvārī un šodien atlaišanas pabalstu izmaksa tiks pabeigta visiem maksātnespējīgās AS „Liepājas Metalurgs” darbiniekiem, kuriem atlaišanas pabalsts pienākas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Kopumā no darbinieku prasījumu garantiju fonda tiks izmaksāti 534 084 eiro 1540 darbinieku prasījumiem par atlaišanas pabalstu.

Lasīt vairāk
30.01.2014
Maksātnespējas administrācijas administratoru kvalifikācijas pilnveides pasākumu plāns 2014.gada pirmajam pusgadam

Lasīt vairāk
20.01.2014
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām 2013.gada 4.ceturksnī

Laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.decembrim Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 59 sūdzības.

Izskatot sūdzības un veicot uzraudzību par administratoru darbību maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos, Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi 78 lēmumus.

Sūdzību izskatīšanas rezultātā, kā arī veicot administratoru darbības uzraudzību, 31 gadījumā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi un 21 gadījumā administratoram uzlikts tiesiskais pienākums (t.sk. 1 gadījumā, pamatojoties uz to, ka administrators nesniedz paskaidrojumus pēc Maksātnespējas administrācijas pieprasījuma).

Lasīt vairāk
14.01.2014
Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu segšanai 2013.gadā iztērēti 737 608 lati

2013.gadā Maksātnespējas administrācija segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 737 608 latu apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece Digna Brence.

Lasīt vairāk
28.12.2013
Aktuāli jautājumi saistībā ar euro ieviešanu un minimālās mēnešalgas paaugstināšanu

Lasīt vairāk
20.12.2013
Grozīta kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu

2013.gada 17.decembrī pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1001 „Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu”, kuri stāsies spēkā 2014.gada 31.janvārī.

Lasīt vairāk
27.11.2013
Euro ieviešanas vadlīnijas

Maksātnespējas administrācija ir izstrādājusi euro ieviešanas vadlīnijas. Izstrādāto vadlīniju mērķis ir nodrošināt maksātnespējas procesā iesaistītajiem subjektiem informāciju par euro ieviešanas procedūras pamatprincipiem un to transponēšanu maksātnespējas procesā. Vadlīnijām ir ieteikuma raksturs un atšķirībā no ārējā normatīvā akta nav juridiski saistošs dokuments.

 

Lasīt vairāk

Aptauja

Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

Noderīgi