Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:27:46

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

12.12.2011
Informācijai!

   Lai mazinātu administratīvo slogu un izmaksas, Maksātnespējas administrācija turpina pāriet uz elektronisko dokumentu nosūtīšanu. No 2012.gada 2.janvāra Maksātnespējas administrācija sūtīs tikai elektroniski parakstītus dokumentus sertificētiem maksātnespējas procesa administratoriem.


23.11.2011
Pieņemts spriedums lietā par maksātnespējas procesa administratoram nepieciešamo izglītības līmeni

    2011. gada 22. novembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2011-04-01 „Par Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz personām, kuras savu darbību maksātnespējas procesa administratora amatā ir uzsākušas saskaņā ar likuma ”Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 13. panta prasību par augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, un Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 106. pantam”.


17.11.2011
Apbalvoti Maksātnespējas administrācijas darbinieki


19.10.2011
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām 2011.gada 3.ceturksnī

2011.gada 3.ceturksnī Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 90 sūdzības.


05.10.2011
Par Satversmes tiesas sprieduma izpildi

  2009.gada 10.jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”, nosakot, ka darbinieku prasījumi, par kuriem iesniegums Maksātnespējas administrācijai iesniegts laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim, no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierināmi ierobežotā apmērā (sk. likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” pārejas noteikumu 6. un 7.punktu).


27.09.2011
Tikšanās ar RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par kārtējo nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem maksātnespējas procesos

  2011.gada 14.septembrī notika valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” organizētā tikšanās ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes un Administratoru asociācijas pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunāts jautājums par kārtējo nekustamā īpašuma nodokļu maksājumiem maksātnespējas procesos.


23.09.2011
Tikšanās ar Sabiedriskās politikas centra „Providus” pētnieku

2011.gada 23.septembrī Maksātnespējas administrācijas direktors Ervīns Ābele tikās ar Sabiedriskās politikas centra „Providus” pētnieku Gati Litvinu.


07.09.2011
Noderīga informācija par darbinieku prasījumu apmierināšanu un fiziskās personas maksātnespējas procesu

Maksātnespējas administrācijas speciālisti ir sagatavojuši informatīvus materiālus par darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda un fiziskās personas maksātnespējas procesu. Interesentus aicinām aplūkot minētos bukletus.


05.09.2011
Par iespēju noslēgt sadarbības līgumu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) par piekļuvi CSDD uzturētajam Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram.

  Maksātnespējas administrācija (MNA) atgādina, ka sertificētiem maksātnespējas procesa administratoriem ir iespēja noslēgt sadarbības līgumu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) par piekļuvi CSDD uzturētajam Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram.


17.08.2011
MNA pārstāvis piedalās LOSP sapulcē

2011.gada 17.augustā Maksātnespējas administrācijas Administratoru uzraudzības departamenta direktora vietnieks Edgars Stafeckis piedalās Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulcē. LOSP sapulces dalībnieki tiks iepazīstināti ar maksātnespējas procesa regulējumu Latvijā, informēti par kreditoru tiesībām un tiesiskajiem instrumentiem kreditoru prasījumu atgūšanai.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?