Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:34:56

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

11.07.2012
Izveidots apkopojums par Maksātnespējas administrācijas būtiskākajiem skaidrojumiem un paustajām atziņām

  Maksātnespējas administrācija ir apkopojusi Maksātnespējas administrācijas būtiskākos skaidrojumus un paustās atziņas uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par maksātnespējas jomu regulējošo normatīvo aktu piemērošanu. Skaidrojumi un atziņas apkopoti gan par spēkā esošā Maksātnespējas likuma, gan par Maksātnespējas likuma, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim, piemērošanu.

Lasīt vairāk
27.06.2012
Par Maksātnespējas administrācijas 2011.gada publisko pārskatu

Informējam, ka valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" tīmekļa vietnē www.mna.gov.lv ir pieejams valsts aģentūras "Maksātnespējas administrācija" 2011.gada publiskais pārskats.

Lasīt vairāk
23.04.2012
Satversmes tiesas spriedums par depozīta iemaksu

   2012. gada 20. aprīlī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2011-16-01 „Par Maksātnespējas likuma 62. panta pirmās daļas un Civilprocesa likuma 363.2 panta otrās daļas normu, ciktāl tās neparedz tiesas tiesības atbrīvot personas no depozīta iemaksas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.

Lasīt vairāk
18.04.2012
Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu segšanai 2012.gada pirmajā ceturksnī iztērēti 321 254 lati

   2012.gada pirmajā ceturksnī valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 321 254 latu apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece Baiba Banga.

Lasīt vairāk
17.04.2012
Par traucējumiem mājas lapā!

   Sakarā ar tehniskām problēmām jautājumi, kas tika nosūtīti Maksātnespējas administrācijai caur mājas lapu (www.mna.gov.lv) līdz 2012.gada 1.aprīlim netika saņemti Maksātnespējas administrācijā un tādēļ atbildes netika sniegtas. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām - ja iepriekš sūtītie jautājumi vēl ir aktuāli - sūtiet, lūdzu, vēlreiz un Maksātnespējas administrācija atbildēs pēc iespējas īsākā termiņā.

Lasīt vairāk
17.04.2012
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām 2012.gada 1.ceturksnī

   Laika periodā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.martam Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 84 sūdzības.

Lasīt vairāk
02.04.2012
Diskusija „Problēmjautājumi maksātnespējas procesā”

   Valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” direktors Ervīns Ābele un Administratoru uzraudzības departamenta direktora vietnieks Edgars Stafeckis 2012.gada 29.martā piedalījās Biznesa augstskolas Turība organizētajā diskusijā „Problēmjautājumi maksātnespējas procesā”.

Lasīt vairāk
23.02.2012
Par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes izveidi

   Valsts ieņēmumu dienests 2012.gada 21.februārī informēja Maksātnespējas administrāciju, ka saskaņā ar 2011.gada 29.jūlija Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk VID) reglamentu, kas nosaka VID struktūru un darba organizāciju, ir izveidota patstāvīga struktūrvienība- Nodokļu parādu piedziņas pārvalde, kuras viens no uzdevumiem ir nodrošināt VID kā kreditora interešu pārstāvēšanu nodokļu maksātāju maksātnespējas procesos.

   VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora Marjana Burija un direktora vietnieces Santas Garančas pienākumos cita starpā ietilpst parakstīt VID vārdā sagatavotos dokumentus- kreditoru prasījumus, iebildumus, pieprasījumus, sūdzības un atbildes uz iesniegumiem, pilnvaras pārstāvībai kreditoru sapulcēs un tiesās, kā arī cita veida dokumentus, ja to saturs un jautājumu izlemšana ietilpst Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes kompetencē.

   VID lūdza par minēto amatpersonu paraksta tiesībām informēt maksātnespējas procesa administratorus, tādēļ šī informācija papildus tiks nosūtīta maksātnespējas procesa administratoriem uz viņu norādītajām e-pasta adresēm.

Lasīt vairāk
15.02.2012
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām laika posmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembri

   2011.gadā Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 406 sūdzības. Izskatot sūdzības un veicot uzraudzību par administratoru darbību maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos, Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi 385 lēmumus

Lasīt vairāk
03.02.2012
Aktuāla informācija administratoriem

Lai atslogotu administratoru darbu un izskaidrotu radušās neskaidrības attiecībā uz administratoru darbības pārskatu aizpildīšanu, Maksātnespējas administrācija ir izstrādājusi metodiskos norādījumus administratoru darbības sākotnējo, kārtējo un noslēguma pārskatu aizpildīšanai

Lasīt vairāk

Aptauja

Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

Noderīgi