Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:35:27

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

16.01.2012
Informācijas apkopojums par uzraudzības ietvaros veiktajām darbībām laika posmā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.decembrim

   2011.gada 4.ceturksnī Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi 89 sūdzības. Izskatot sūdzības un veicot uzraudzību par administratoru darbību maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos, Maksātnespējas administrācija ir pieņēmusi 89 lēmumus, tai skaitā:

 • 85 lēmumus saistībā ar izskatītajām sūdzībām;

• 4 lēmumus uzraudzības kārtībā.

   Sūdzību izskatīšanas rezultātā, kā arī veicot administratoru darbības uzraudzību, 34 gadījumos konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi un 12 gadījumos administratoram uzlikts tiesiskais pienākums.

   2011.gada 4.ceturksnī Maksātnespējas administrācija iesniegusi tiesā 8 pieteikumu par administratora atcelšanu no konkrēta subjekta administrēšanas

Pieteikumu skaits  

 Pieteikuma par administratora atcelšanu iesniegšanas iemesls

 4

Izskatot sūdzības, kā arī pārbaudot Maksātnespējas administrācijas rīcībā esošo informāciju, radās pamatotas šaubas par administratora objektivitāti

 3

Administrators nesniedz paskaidrojumus uz Maksātnespējas administrācijas pieprasījumiem, kā arī nepilda uzlikto tiesisko pienākumu

 1

Saistībā ar pieņemtā drošības līdzekļa piemērošanu kriminālprocesā

  

Lasīt vairāk
12.01.2012
Par uzraudzības prioritātēm 2012.gadā

   Viena no Maksātnespējas administrācijas pamatfunkcijām ir maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu uzraudzības nodrošināšana.

Lasīt vairāk
11.01.2012
Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumu segšanai 2011.gadā iztērēti 1 659 095 lati

   2011.gadā valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 1 659 095 latu apmērā, informē Maksātnespējas administrācijas direktora vietniece finanšu jautājumos Baiba Banga.

Lasīt vairāk
29.12.2011
Par Krāslavas zemesgrāmatu nodaļas pievienošanu Daugavpils zemesgrāmatu nodaļai

   Maksātnespējas administrācija ir saņēmusi Tiesu administrācijas paziņojumu par Krāslavas zemesgrāmatu nodaļas pievienošanu Daugavpils zemesgrāmatu nodaļai.

Lasīt vairāk
28.12.2011
VID skaidrojums par PVN

Maksātnespējas administrācija saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta skaidrojumu par pievienotās vērtības nodokļa rēķina izrakstīšanas kārtību.

Lasīt vairāk
23.12.2011
Par Satversmes tiesas sprieduma izpildi

   2009.gada 10.jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā”, nosakot, ka darbinieku prasījumi, par kuriem iesniegums Maksātnespējas administrācijai iesniegts laika periodā no 2009.gada 10.jūlija līdz 2011.gada 31.decembrim, no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem apmierināmi ierobežotā apmērā (sk. likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” pārejas noteikumu 6. un 7.punktu).

Lasīt vairāk
22.12.2011
Informācijai!

Par darba laiku 2011.gada 23. un 30.decembrī

Lasīt vairāk
12.12.2011
Informācijai!

   Lai mazinātu administratīvo slogu un izmaksas, Maksātnespējas administrācija turpina pāriet uz elektronisko dokumentu nosūtīšanu. No 2012.gada 2.janvāra Maksātnespējas administrācija sūtīs tikai elektroniski parakstītus dokumentus sertificētiem maksātnespējas procesa administratoriem.

Lasīt vairāk
23.11.2011
Pieņemts spriedums lietā par maksātnespējas procesa administratoram nepieciešamo izglītības līmeni

    2011. gada 22. novembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2011-04-01 „Par Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz personām, kuras savu darbību maksātnespējas procesa administratora amatā ir uzsākušas saskaņā ar likuma ”Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 13. panta prasību par augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, un Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 106. pantam”.

Lasīt vairāk
17.11.2011
Apbalvoti Maksātnespējas administrācijas darbinieki

Lasīt vairāk

Aptauja

Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

Noderīgi