Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

05:28:43

Seko mumsMūsu kontakti

Mārstaļu iela 19 Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

16.06.2010
Par kreditoru sapulces norises vietas izvēli

Maksātnespējas likuma 1.pantā ir noteikts, ka šī likuma mērķis ir veicināt maksātnespējas subjekta maksātspējas atjaunošanu un aizsargāt kreditoru kopuma intereses parādnieka ierobežotas maksātspējas vai maksātnespējas gadījumā. Ar kreditoru kopuma interesi ir saprotama interese apmierināt savu prasījumu pret parādnieku pēc iespējas lielākā apmērā. Lai maksātnespējas procesā sasniegtu iepriekš minēto mērķi, saskaņā ar Maksātnespējas likuma 26.panta otro daļu maksātnespējas procesa administratoram (turpmāk – Administrators) ir noteikts pienākums nodrošināt efektīvu un likumīgu tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi. Atbilstoši minētajās tiesību normās noteiktajam, Administratoram ir jāpieņem tādi lēmumi, kuru rezultātā visefektīvāk tiktu nodrošināta kreditoru kopuma tiesību īstenošana, proti, atgūt savu prasījumu pret parādnieku.


11.05.2010
Informācija administratoriem!

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (MNA) informē, ka Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija ir norādījusi par gadījumiem, kad maksātnespējas procesa administratori likvidēto institūciju dokumentus nodošanai valsts glabāšanā sūta bandroļu veidā pa pastu uz pasta nodaļu.

Ņemot vērā minēto, MNA aicina maksātnespējas procesa administratorus turpmākajā darbībā ievērot to, ka dokumentus nodošanai valsts glabāšanā nevar sūtīt pa pastu. Dokumenti valsts arhīvā jānogādā administratoram personīgi vai personai, kurai izsniegta notariāli apliecināta pilnvara.


06.01.2010
UZMANĪBU!

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” informē, ka ir mainījušies valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” maksājumu rekvizīti.

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” rekvizīti


29.12.2009
Izmaiņas normatīvajā regulējumā, sākot no 2010.gada 1.janvāra

Maksātnespējas administrācija informē, ka 2009.gada 15.decembrī Ministru kabinets pieņēma Ministru kabineta noteikumus Nr.1477 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.865 „Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem”” un Ministru kabineta noteikumus Nr.1478 „Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās valsts nodevas daļu 2010.gadā”.


14.12.2009
Par administratora atkāpšanos no amata

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (MNA) kompetences ietvaros ir konstatējusi, ka atsevišķos gadījumos maksātnespējas procesa administratori iesniedz tiesā pieteikumu par atkāpšanos no amata – to pamatojot ar lielu darba apjomu vai finanšu līdzekļu trūkumu maksātnespējas procesa izdevumu segšanai.


30.10.2009

UZMANĪBU!!! SVARĪGA INFORMĀCIJA ADMINISTRATORIEM!!!

Informējam, ka turpmāk, no 2009.gada 30.oktobra, lai iesniegtu atteikumu pildīt maksātnespējas procesa administratora pienākumus konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā, administrators tam piešķirto individuālo kodu (paroli) raksta laukā „Lietotāja vārds”, bet lietotāja vārdu raksta laukā „Parole”.


29.10.2009
Informācijai!

Valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācijas” tīmekļa vietnē, sadaļā „Maksātnespējas subjektu datu bāze” ir iekļauta informācija par maksātnespējas procesiem, kas uzsākti līdz 2008.gada 1.janvārim, pirms Maksātnespējas likuma spēkā stāšanās.


21.09.2009
Informācija administratoriem!

Maksātnespējas administrācija informē, ka 2009.gada 19.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumi Nr.1045 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība”.


01.09.2009
Ārpustiesas parādu restrukturizācija

Pirms tiesā tiek ierosināta maksātnespējas procesa lieta, finanšu grūtībās nonākušajam saimnieciskās darbības veicējam (parādniekam) un kreditoriem ir iespēja veikt savstarpēji saskaņotu parādu restrukturizāciju, kuras rezultātā abas puses cenšas panākt vienošanos, lai izmainītu parādu atmaksas nosacījumus, ļaujot parādniekam turpināt saimniecisko darbību. Šāda parādu restrukturizācija ir īpaši svarīga esošajos ekonomiskajos apstākļos.


20.07.2009
Aktuālā informācija administratoriem

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) informē, ka 2009.gada 1.jūlijā spēkā stājās grozījumi Maksātnespējas likumā. Cita starpā ar minētajiem grozījumiem mainījies tiesiskais regulējums attiecībā uz gadījumiem un kārtību, kādā valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” sedz maksātnespējas procesa administratora atlīdzību no valsts aģentūrai „Maksātnespējas administrācija” šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem maksātnespējas procesos, kuri uzsākti atbilstoši likumam „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”.


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?