Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:23:28

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Aktualitātes

Aktualitātes

04.10.2017
Aktuālā informācija par pārrobežu maksātnespējas procedūrām

2017. gada 26. jūnijā stājās spēkā Komisijas īstenošanas regula (ES) 2017/1105, ar ko izveido Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām minētās veidlapas

Lasīt vairāk
02.10.2017
Par atstādināšanu no administratora amata darbības veikšanas un sertifikāta darbības apturēšanu

Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 29. septembra lēmumu Nr. 1-11/94 apturēta administratora sertifikāta Nr. 00377 darbība Gintam Sīviņam.

Savukārt ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 29. septembra lēmumu Nr. 1-11/95 no administratora amata darbības veikšanas atstādināts administrators Valdis Levkāns. Maksātnespējas administrācija atbilstoši Maksātnespējas likuma 22. pantam iesniegs tiesām pieteikumus par administratora Valda Levkāna atcelšanu no visiem viņa lietvedībā esošajiem maksātnespējas procesiem.

Lasīt vairāk
02.10.2017
Konsultē vispirms

Viens no Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna prioritārajiem rīcības virzieniem ir uz klientu orientēta valsts pārvalde, kas savā ikdienas darbā ievēro “KONSULTĒ VISPIRMS” principu.

Lasīt vairāk
27.09.2017
Aicinām pieteikties administratora kvalifikācijas eksāmenam

Lasīt vairāk
22.09.2017
Izbeigta sertifikāta darbība

Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 20. septembra lēmumu Nr.1-11/93 izbeigta sertifikāta Nr. 00514 darbība Raimondam Briedim, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 17.2 panta pirmās daļas 4. punktu, proti, administrators nepamatoti nav kārtojis kvalifikācijas eksāmenu.

Lasīt vairāk
18.09.2017
Izbeigta sertifikāta darbība

Ar Maksātnespējas administrācijas 2017. gada 15. septembra lēmumu Nr.1-11/92 izbeigta sertifikāta Nr. 00503 Ivetai Gedus, pamatojoties uz Maksātnespējas likuma  17. panta pirmās daļas 3. punktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017. gada 5. janvārim), proti, administrators iesniedzis iesniegumu par sertifikāta darbības izbeigšanu. 

Lasīt vairāk
18.09.2017
Grupa 2017. gada 19. septembra kvalifikācijas pilnveides pasākumam "Parādnieka grāmatvedības vešana maksātnespējas procesa ietvaros" nokomplektēta.

Lasīt vairāk
14.09.2017
Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina raidījumā “Rīta panorāma”

2017.gada 13.septembrī raidījumā “Rīta panorāma” Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina informēja par administratoru kvalifikācijas eksāmena norisi 12.septembrī, par to, kas tiek darīts, lai atjaunotu sabiedrības uzticību maksātnespējas procesa administratoriem, par Maksātnespējas administrācijas veiktajām pārbaudēm un uzraudzības mehānismu. 

Vairāk skatīt šeit

Lasīt vairāk
13.09.2017
Aicinām pieteikties kvalifikācijas pilnveides pasākumam "Parādnieka grāmatvedības vešana maksātnespējas procesa ietvaros" (19.09.2017.).

Aicinām maksātnespējas procesa administratorus pieteikties uz Maksātnespējas administrācijas rīkoto kvalifikācijas pilnveides pasākumu "Parādnieka grāmatvedības vešana maksātnespējas procesa ietvaros" (4 akadēmiskās stundas), kas norisināsies 2017.gada 19.septembrī, plkst.10.00, Radisson Daugava Hotel, Kuģu ielā 24, zālē "VENTA", 2.stāvā, Rīgā.Lasīt vairāk
12.09.2017
Maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmens

Maksātnespējas administrācija informē, ka šodien, 2017.gada 12.septembrī, norisinās pirmais maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk - administrators) kvalifikācijas eksāmens. 

Lēmumi par atļauju kārtot kvalifikācijas eksāmenu pieņemti attiecībā uz 39 administratoriem. 

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 13.1 panta pirmo daļu administratoru pēc eksāmena nokārtošanas ar rīkojumu amatā ieceļ Maksātnespējas administrācijas direktors. Savukārt saskaņā ar šī likuma pārejas noteikumu 35.punktu, ja administrators kvalifikācijas eksāmenu nekārto vai kārto, bet saņem negatīvu novērtējumu, viņš zaudē tiesības pildīt administratora pienākumus. 

Pēc iecelšanas amatā administratoram reizi divos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas, jākārto kvalifikācijas eksāmens. 

Lasīt vairāk

Aptauja

Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

Noderīgi