Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

11:18:59

Seko mums

 @maksatnespeja

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālrunis: (+371) 6 7099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv
Sākums Darbinieku prasījumi Darbinieku prasījumu pieteikšanas kārtība

Darbinieku prasījumu pieteikšanas kārtība

Pēc maksātnespējas pasludināšanas darba devēja pārvaldes institūciju darbība tiek apturēta, un darba devēja pārvaldes funkcijas pārņem maksātnespējas procesa administrators.

Darbinieku prasījumi ir jāpiesaka maksātnespējas procesa administratoram, iesniedzot kreditora prasījumu.

Informācija par maksātnespējas procesu un maksātnespējas procesa administratoru pieejama maksātnespējas reģistrā.

 

Kreditora prasījums 

Kreditora prasījums iesniedzams administratoram kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņā - mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanu.

Ja darbinieks ir nokavējis kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu, kreditora prasījumu var iesniegt administratoram - termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad noteiktā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns.

Pēc šā termiņa darbinieks zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret darba devēju.

Kreditora prasījumā norāda šādu informāciju: 

 • prasījuma pamatojums

 • prasījuma veids

 • prasījuma apmērs, atsevišķi norādot galvenā prasījuma apmēru un blakusprasījumu apmēru

 • prasījuma rašanās laiks

 • kontaktinformācija, tajā skaitā elektroniskā pasta adrese

 • bankas konta numurs

Papildus norādāms, vai darbinieks kā kreditors ir atzīstams par ieinteresēto personu.

Kreditora prasījumam pievienojami normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināti prasījumu pamatojošu dokumentu noraksti.

Administratoram ir tiesības pieprasīt, lai darbinieks iesniedz noteiktā kārtībā apliecinātu sava prasījuma un to pamatojošo dokumentu tulkojumu valsts valodā.

Kreditora prasījumu iesniedz administratoram nosūtot to ierakstītā pasta sūtījumā uz maksātnespējas reģistrā norādīto administratora adresi, vai iesniedzot to administratoram personīgi ar atzīmi par saņemšanu.

 

Administratora lēmums 

Administrators pārbauda katra pieteiktā kreditora prasījuma pamatotību un pieņem pamatotu lēmumu par

 • prasījuma atzīšanu

 • prasījuma neatzīšanu vai

 • prasījuma daļēju atzīšanu

Administrators pilnībā vai daļēji neatzīst kreditora prasījumu, par kuru pastāv strīds starp maksātnespējīgo darba devēju un darbinieku.

Lēmums par kreditora prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu nosūtāms darbiniekam ierakstīta pasta sūtījuma veidā.

   Aptauja

   Kā vērtējat pārmaiņas maksātnespējas jomā 2017.gadā?

   Noderīgi