Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

19:30:31

Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050
Kā mūs atrast?

Tālrunis: 6 7099100
Fakss: 6 7099118
E-pasts:
mna@mna.gov.lv

Uzzini vairāk


Seko līdzi jaunumiem 
Twitter kontā: 
@maksatnespeja

Mediju jautājumiem: 
67099158

Dokumentu iesniegšana


Mēs pieņemam elektroniski parakstītus dokumentus:

Esi atbildīgs:Sākums Par mums

Par mumsMaksātnespējas administrācija ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.

Maksātnespējas administrācijas darbības mērķis ir:

 •  īstenot valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos,
 • aizsargāt darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas procesā.

 

Maksātnespējas administrācijas funkcijas:

 • izlemt ar administratora amata darbību saistītos jautājumus;
 • uzraudzīt administratoru darbību;
 • normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros uzraudzīt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu darbību;
 • ieteikt administratorus tiesai;
 • turēt un rīkoties ar darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanu no Maksātnespējas administrācijai šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu vai pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;
 • veikt citas funkcijas, kuras administrācijai uzticētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.


Maksātnespējas administrācijas uzdevumi funkciju īstenošanai: 

 • pārbaudīt administratora darbības likumību maksātnespējas procesā;
 • izskatīt sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;
 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajai kompetencei;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējas procesa administratoru iesniegumus par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu, maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanu;
 • organizēt administratora eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu;
 • iecelt amatā administratorus;
 • atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī aptur administratora amata darbību;
 • veikt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu uzraudzību un izskata sūdzības par to rīcību;
 • organizēt maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas pilnveidošanu;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējīgo darba devēju administratoru iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai;
 • izskatīt iesniegumus par juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu;
 • lemt par naudas līdzekļu piešķiršanu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu, maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanai;
 • apmierināto darbinieku prasījumu, segto maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu un maksātnespējas procesa izdevumu apmērā īstenot kreditora prasījuma tiesības pret maksātnespējīgiem uzņēmumiem;
 • lemt par juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos;
 • lemt par Valsts kasē deponēto naudas līdzekļu, kas iegūti no parādnieka mantas pārdošanas, ja tā kalpojusi par nodrošinājumu nodrošinātā kreditora prasījumam, kura prasījuma tiesības atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, izmaksāšanu; 
 • izveidot, uzturēt un attīstīt Elektronisko Maksātnespējas uzraudzības sistēmu;
 • nodrošināt administratoru un citu normatīvajos aktos noteikto personu, kurām ir pienākums iesniegt ziņas Maksātnespējas administrācijai, iesniegto dokumentu pārveidošanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē Elektroniskajā Maksātnespējas uzraudzības sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par arhīvu pārvaldību;
 • apkopot un sniegt priekšlikumus ar maksātnespējas procesu saistīto tiesību aktu pilnveidošanai;
 • organizēt metodisko un informatīvo materiālu izstrādi un izdošanu maksātnespējas procesa jautājumos;
 • sadarbojoties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu Maksātnespējas administrācijas darbības jomā;
 • informēt sabiedrību par maksātnespējas politikas īstenošanas rezultātiem un maksātnespējas jomas aktuālajiem jautājumiem;
 • nodrošināt maksātnespējas jomu regulējošos normatīvajos aktos noteikto ziņu pieejamību;
 • nodrošināt administrācijas rīcībā esošo personas datu un citas informācijas aizsardzību.

 

   

  Aptauja

  Vai Maksātnespējas administrācijas mājaslapā atradāt informāciju, kuru meklējāt?

  Noderīgi