Maksātnespējas administrācija

ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde  

14:11:22

Seko mums

 @maksatnespeja


Mūsu kontakti

Mārstaļu iela 19, 
Rīga, LV-1050

Karte

Tālr.: (+371) 67099100
Fakss: (+371) 6 7099118
e-pasts: mna@mna.gov.lv

20.02.2018
Grupa 2018. gada 22. februāra kvalifikācijas pilnveides pasākumam "Darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā" nokomplektēta.


20.02.2018
Maksātnespējas administrācija administratorus informē par pārbaudēm prakses vietās

Šodien, 2018.gada 20.februārī, notika Maksātnespējas administrācijas (MNA) rīkotais informatīvais pasākums maksātnespējas procesa administratoriem (turpmāk - administratori), kurā MNA direktore Inese Šteina un speciālisti administratoriem sniedza informāciju par pārbaudes prakses vietā veikšanas procedūru un galvenajiem konstatējumiem pēc veiktajām pārbaudēm.


14.02.2018
Maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmens

Maksātnespējas administrācija informē, ka šodien, 2018. gada 14. februārī, norisinās maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk - administrators) kvalifikācijas eksāmens. 

Lēmumi par atļauju kārtot kvalifikācijas eksāmenu pieņemti attiecībā uz 35 administratoriem. 
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 13.1 panta pirmo daļu administratoru pēc eksāmena nokārtošanas ar rīkojumu amatā ieceļ Maksātnespējas administrācijas direktors. Savukārt saskaņā ar šī likuma pārejas noteikumu 35.punktu, ja administrators kvalifikācijas eksāmenu nekārto vai kārto, bet saņem negatīvu novērtējumu, viņš zaudē tiesības pildīt administratora pienākumus. 
Pēc iecelšanas amatā administratoram reizi divos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas, jākārto kvalifikācijas eksāmens. 


Aptauja

Vai Tu jau seko MNA Twitter kontam?